רש"י על תהלים קלח ו

| רש"י על תהליםפרק קל"ח • פסוק ו' |
א • ב • ג • ד • ו • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יידע" - ייסר כמו ויודע בהם את אנשי סכות