רש"י על תהלים קלג ב

<< | רש"י על תהליםפרק קל"ג • פסוק ב' |
א • ב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כשמן הטוב" - שנמשח בו אהרן הכהן

"שיורד" - מראשו אל זקנו אל פי ראש הכתונת שלו שהזקן שוכב על פי הכתונת כן נעים טל חרמון שגבוה על הררי ציון והטל יורד מחרמון להררי ציון כשם ששמן המשחה לגדולה כך הר ציון לתפאר' ולכבוד לישראל כשם ששמן הטוב כן טל חרמון כזה כן זה כמו "והיה כעם ככהן(ישעיהו כד, ב) ורבותינו דרשו שבת אחים משה ואהרן לענין מעילה בשמן המשחה במסכת הוריות כל המזמור אבל יש בדברי תורה וקבלה משל ומליצה ודברי חכמים וחידותם ועיקר שיר המעלות על בית המקדש נאמר