רש"י על תהלים קכג א

<< רש"י על תהלים • פרק קכג
א • ד • 


הישבי – יו"ד יתירה.