רש"י על תהלים קז י

רש"י על תהלים • פרק קז >>
ב • ד • ז • י • יא • טז • יז • כז • ל • לב • לג • לד • לה • לט • 


"יושבי חשך וצלמות" - אף האסורים בבית הסוהר צריכים להודות כשיוצאין מבית אסוריהם