רש"י על תהלים קז י

| רש"י על תהליםפרק ק"ז • פסוק י' | >>
ב • ד • ז • י • יא • טז • יז • כז • ל • לב • לג • לד • לה • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יושבי חשך וצלמות" - אף האסורים בבית הסוהר צריכים להודות כשיוצאין מבית אסוריהם