רש"י על תהלים קו ז

רש"י על תהלים • פרק קו
ד • ז • ט • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כד • כו • כז • לג • לד • מא • מג • מד • מה • מז • מח • 


"וימרו על ים" - היו מקטני אמנה אמרו כשם שאנו עולים מכאן מצד זה אף המצריים עולים מצד אחר ויבואו אחרינו עד שרמז הקב"ה לים והקיאם ליבשה אז וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים (שמות טו) לפיכך ויאמינו בה' אבל מתחלה לא האמינו (מצאתי)