רש"י על תהלים צז ג

רש"י על תהלים • פרק צז
א • ג • ה • ז • ח • יא • 


"אש לפניו תלך" - במלחמת גוג ומגוג דכתיב במלחמתו (שם לח) ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית