רש"י על תהלים צג א

<< רש"י על תהלים • פרק צג
א • ד • ה • 


"ה' מלך" - יאמרו לעתיד

"אף תכון תבל" - במלכו תשמח הארץ