רש"י על תהלים צב א

<< רש"י על תהלים • פרק צב
א • ג • ד • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"מזמור שיר" - של לוים (נביאים)

"ליום השבת" - שאומרים אותו בשבתות והוא מדבר בענין העולם הבא שכולו שבת