רש"י על תהלים סג ג

<< רש"י על תהלים • פרק סג
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • 


"כן בקדש חזיתך וגו'" - כמו כאשר צמאתי לראות עוזך וכבודך כדרך שחזיתיך במקדש משכן שילה תשבע נפשי במראות עזך וכבודך