רש"י על תהלים נט יב

"אל תהרגם" - שאין זו נקמה הנכרת

"פן ישכחו עמי" - כי כל המתים משתכחים אלא הניעמו מנכסיהם שיהיו עניים והיא נקמה שתזכר לאורך ימים