רש"י על תהלים נו ח

<< רש"י על תהלים • פרק נו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יד • 


"על און פלט למו" - למצוא הצלה ועושר על דבר עון ורשע פלט כמו לפלט מצפים שכר מאת שאול על כך

"באף עמים הורד" - באפך הורד אומה זו שאני בתוכם מחכמתם וממחשבותם שאומרים להרגני