רש"י על תהלים נג ב

<< רש"י על תהלים • פרק נג
א • ב • ד • ה • ו • 


"אמר נבל בלבו" - זה על טיטוס כשגידר את הפרוכת וחרבו מטפטף דם אמר הרג את עצמו