רש"י על תהלים נג א

<< | רש"י על תהליםפרק נ"ג • פסוק א' | >>
א • ב • ד • ה • ו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"על מחלת" - שם כלי שיר ד"א על מחלתן של ישראל כשיחריב הבית וכבר אמר מזמור אחר דוגמת זה (לעיל יד) אמר נבל בלבו אין אלהים וגו' הא' על חרבן בית ראשון וזה על בית שני