רש"י על תהלים נב ח

<< רש"י על תהלים • פרק נב >>
ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • 


"ועליו ישחקו" - וזה השחוק שיאמרו עליו הנה זה הגבר אשר לא שם מבטחו בהקב"ה ראו מה עלתה בו