רש"י על תהלים ל ב

"ארוממך ה' כי דליתני" - הגבהתני

"ולא שמחת אויבי לי" - כמו עלי שהיו אומרים אין לדוד חלק לעולם הבא וכשראו שבשבילו נפתחו הדלתות לארון אז ידעו שמחל לו הקב"ה על אותו עון ונהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה