רש"י על תהלים כא ג

<< רש"י על תהלים • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"וארשת" - לשון דבור ואין לו דמיון ומנחם הביא לו חבר כרשיון כורש מלך פרס (עזרא ג') ושניהם לשון מבטא שפתים