רש"י על תהלים יט ה

רש"י על תהלים • פרק יט
ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"בכל הארץ יצא קום" - קו השמים שהם נמתחים על פני כל הארץ ומחמת כן בקצה תבל מליהם שהכל מדברים בנפלאות שהם רואים

"לשמש שם" - הקב"ה

"אהל בהם" - בשמים מכאן שהשמש נתון בתוך תיקו תנחומא