רש"י על תהלים יח טז

"ויראו אפיקי מים" - כשנבקע הים

"ויגלו מוסדות תבל" - שכל מימות שבעולם נבקעו

"מנשמת" - מנשיבת