רש"י על תהלים ח ב

<< רש"י על תהלים • פרק ח >>
א • ב • ג • ו • ח • 


"מה אדיר שמך" - יותר מכדי כח מדת התחתונים לא היו התחתונים כדאי שתשרה שכינתך ביניהם

"אשר תנה הודך על השמים" - ראוי שתתנהו על השמים ואתה בענותך הגדולה יסדת עוז מפי עוללים ויונקים השרית שכינתך במקדש ותקנת להודות לך עוז מפי הלוים והכהנים שהם בני אדם גדלים בליכלוך כעוללים ויונקי שדים עוללים לשון ועוללתי בעפר קרני (איוב טז) וע"ש הלכלוך נקראו כל תינוקות עוללים