רש"י על תהלים ו ח

<< | רש"י על תהליםפרק ו' • פסוק ח' |
א • ג • ד • ה • ז • ח • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עששה" - ל' עששית עין שמאורה כהה ודומה לו כאלו הוא רואה דרך זכוכית שכנגד עיניו ומנחם פירשו לשון רקבון כמו (לקמן לא) ועצמי עששו וכן כל לשון עש

"עתקה" - נתישנה ונזדקנה עיני בכהיית אור ומנחם חברו עם ויעתק משם ההרה (בראשית יב)

"בכל צוררי" - בשביל צרות שמצירין לי