רש"י על שמות לז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש בצלאל" - לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים נקראת על שמו