רש"י על שמות לב ז

<< רש"י על שמות • פרק לב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לד • לה • 


"וידבר" - ל' קושי הוא כמו (בראשית מב) וידבר אתם קשות

"לך רד" - (ברכות לב) רד מגדולתך לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם באותה שעה נתנדה משה מפי ב"ד של מעלה

"שחת עמך" - שחת העם לא נאמר אלא עמך ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם שחתו והשחיתו