רש"י על שמות לא יז

רש"י על שמות • פרק לא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וינפש" - כתרגומו ונח וכל לשון נופש הוא ל' נפש שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מטורח המלאכה ומי שכתוב בו (ישעיהו מ) לא ייעף ולא ייגע וכל פעלו במאמר הכתיב מנוחה לעצמו לשבר האוזן מה שהיא יכולה לשמוע