רש"י על שמות כט כח

<< רש"י על שמות • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • מ • מא • מב • מג • מו • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לחק עולם מאת בני ישראל" - שהשלמים לבעלים ואת החזה ואת השוק יתנו לכהן

"כי תרומה הוא" - החזה ושוק הזה