רש"י על שמות כט כח

"לחק עולם מאת בני ישראל" - שהשלמים לבעלים ואת החזה ואת השוק יתנו לכהן

"כי תרומה הוא" - החזה ושוק הזה