רש"י על שמות כא י

<< רש"י על שמות • פרק כא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


"אם אחרת יקח לו" - עליה (מכילתא)

"שארה כסותה וענתה לא יגרע" - מן האמה שייעד לו כבר

"שארה" - מזונות (כתובות מז)

"כסותה" - כמשמעו

"ענתה" - תשמיש