רש"י על שמות יז יא

<< רש"י על שמות • פרק יז >>
ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"כאשר ירים משה ידו" - וכי ידיו של משה נוצחות היו המלחמה וכו' כדאי' בר"ה