רש"י על שמות יז ב

רש"י על שמות • פרק יז
ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"מה תנסון" - לומר היוכל לתת מים בארץ ציה