רש"י על שמות טז יז

<< רש"י על שמות • פרק טז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יג • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כח • כט • לא • לב • לג • לה • לו • 


"המרבה והממעיט" - יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט וכשבאו לביתם ומדדו בעומר איש איש מה שלקטו ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלו והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת וזהו נס גדול שנעשה בו