רש"י על שמות א ה

רש"י על שמות • פרק א
א • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


"ויוסף היה במצרים" - והלא הוא ובניו היו בכלל שבעים, ומה בא ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? אלא להודיעך צדקתו של יוסף - הוא יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו.