רש"י על שמואל ב כב מד

<< | רש"י על שמואל בפרק כ"ב • פסוק מ"ד | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טז • יח • כא • כו • כז • לא • לג • לה • לו • לז • מב • מג • מד • מה • מו • מז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מריבי" - מדואג מאחיתופל ושאול והזיפים

"תשמרני לראש גוים" - צפנתני לכך ומדרש אגדה אמר דוד רבונו של עולם הצילני מדינו של ישראל שאם אטהו או ארדה את ישראל בעבודתו אני נענש אלא לראש הפלישתים תשימני והם יעבדוני ועליהם לא אענש