רש"י על שמואל ב כב יג

<< | רש"י על שמואל בפרק כ"ב • פסוק י"ג |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טז • יח • כא • כו • כז • לא • לג • לה • לו • לז • מב • מג • מד • מה • מו • מז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מנגה נגדו" - שלא תאמר בחשך הוא שרוי אלא הנוגה לפנים מן המחיצה ומאותו נוגה אשר לפניו בערו גחלי אש שנשתלחו חצים על מצרים