רש"י על שמואל ב יד ט

| רש"י על שמואל בפרק י"ד • פסוק ט' |
ב • ה • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • ל • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עלי אדני המלך העון" - כנוי הוא לכבודו כלומר אתה מדחה אותי לאמר אני מצוה עליך ואני אלך לדרכי ואתה לא תצוה עלי ובני יהרג על מי העון הזה