רש"י על שמואל ב ג יג

<< רש"י על שמואל ב • פרק ג
ג • ה • ו • ח • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כב • כז • כט • ל • לג • לד • לה • לט • 


"לפני הביאך" - לפני ראותך פני הביאך את מיכל