רש"י על שמואל א לא יא

רש"י על שמואל א • פרק לא >>
א • יא • יב • 


"וישמעו אליו" - כמו עליו על שאול