רש"י על שמואל א כז א

<< רש"י על שמואל א • פרק כז
א • ה • ז • ח • י • 


"עתה אספה יום אחד" - שמא יארוב ויבא עלי פתאום