רש"י על שמואל א כא ח

"נעצר לפני ה'" - עוצר עצמו לפני אהל מועד לעסוק בתורה

"אביר הרועים" - אב בית דין