רש"י על שמואל א יא יב

"מי האומר" - בלשון בזיון שאול ימלוך עלינו תנו אותם ונמיתם

"ימלוך עלינו" - בתמיה