רש"י על שמואל א טז ט

רש"י על שמואל א • פרק טז
א • ד • ו • ז • ט • יא • יג • טז • יח • 


"ויעבר ישי שמה" - הוא שמעא