רש"י על שמואל א ה


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אצל דגון" - דמות עשוי כדמות דג

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המפתן" - אסקופה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמם" - לשון שממה בטחורים חלחולת כרכשא מכת הנקב עכברים נכנסין בנקביהם ושומטין בני מעיהם ויוצאין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישתרו" - כמו ויסתרו שהרי הוא במסורת כתובים שי"ן ומפורשים בלשון סמ"ך מכת בית הסתרים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהומת מות" - כל מהומות על ידי רעם וזה אביהן (לקמן ז י) וירעם ה' בקול גדול (ביום ההוא) על פלשתים ויהומם כך מפורש באגדת שלשים ושתים מדות דרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי