רש"י על שמואל א ד א

<< | רש"י על שמואל אפרק ד' • פסוק א' | >>
א • ב • ח • יב • יג • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויהי דבר שמואל לכל ישראל" - נהיה הדבר שנאמר לשמואל ובא לכל ישראל והאיך היה הפורענות ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה

"האבן העזר" - עדיין לא היה כן שמה, כי בימי שמואל נקראת כן (לקמן ז יב); וכאן קרא על שם סופה.