רש"י על שמואל א ב יד

<< רש"י על שמואל א • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"בדוד" - סיר

"בקלחת" - יורה

"בפרור" - מחבת