רש"י על שמואל א ב כ

<< | רש"י על שמואל אפרק ב' • פסוק כ' |
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וברך עלי" - לשון הוה הוא מברכו היה בכל שנה

"תחת השאלה אשר שאל" - לו בן ואמר לו ישים ה' לך זרע וגו' יהי רצון שכל בנים שיהו לך יהו מן הצדקת הזו והרי זה מקרא מסורס