רש"י על שיר השירים ג ה

<< רש"י על שיר השירים • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"השבעתי אתכם" - האומות בהיותי גולה ביניכם

"אם תעירו ואם תעוררו" - אהבת דודי ממני על ידי פתוי והסתה לעוזבו לשוב מאחריו

"עד שתחפץ" - בעוד שאהבתו חפת עלי