רש"י על שיר השירים א י

"נאוו לחייך בתורים" - שורות נזמי אזן ומצחת זהב

"צוארך בחרוזים" - ענקי זהב ומרגליות חרוזות בפתילי זהב של ביזת הים