רש"י על שופטים ג לא

רש"י על שופטים • פרק ג
א • ב • ג • י • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • 


"מלמד" - הוא דרבן מרדע אגווילי"ן בלע"ז