רש"י על שופטים א ב

<< רש"י על שופטים • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • יג • יד • טו • טז • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


"יהודה יעלה" - שבט יהודה יעלה תחלה לכבוש את גורלו