רש"י על עמוס ז יג

"ובית אל לא תוסיף עוד להנבא" - שאין מזכירין כאן אלא שם עכו"ם