רש"י על עזרא י מד

| רש"י על עזראפרק י' • פסוק מ"ד |
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויש מהם נשים וישימו בנים" - מקצתן שהיו להם נשים של עובדי כוכבים שנולדו להם מהם בנים והכל הוציאו הנשים והבנים