רש"י על משלי יט ו

רש"י על משלי • פרק יט >>
ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


"רבים יחלו פני נדיב וכל הרע" - הכל נעשים רעים

"לאיש מתן" - יש לפותרו בנותני צדקה ויש לפותרו במרביצי תורה