רש"י על משלי יט ד

<< רש"י על משלי • פרק יט
ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


"הון יוסיף רעים רבים" - אוהבים רבים ויש לפותרו במי שלמד תורה